Naše služby:

      Hlavní program:

-  Kompletní projekční a konzultační servis – poradenství.

-  Montáže prosklených fasádních a střešních konstrukcí.

-  Dodávky  plastových a hliníkových oken, dveří, výkladcových prvků včetně montážních prací.

-  Montáže bodově uchycených fasád (terčové zasklení).

-  Výměna nebo rekonstrukce fasád z boletických panelů.

-  Montáže fasád z deskových a kazetových materiálů.

-  Montáže průmyslových opláštláštění zateplených i nezateplených.

-  Montáže požárních prosklených konstrukcí.

-  Montáže interiérových prosklených konstrukcí.

 

Vedlejší program:

o    Montáže slunolamů a stínící techniky.

o    Zámečnické výrobky  - vrata, ploty, posuvné brány, pomocné ocelové kce.

o    SDK - veškeré konstrukce suché výstavby - příčky, stropy, kazetové podhledy atd.

o    Montáže Thermowood obkladů.

o    Montáže provětrávaných fasád z přírodního kamene.

o    Výměny a opravy  skleněných ploch.

 

        Záruční a pozáruční servis včetně čištění fasád:

opravy: odborné opravy poruch vzniklých z důvodů úmyslného poškození nebo nevhodným a nešetrným zacházením, požáru, potopy apod.

čištění: zajištění čištění fasádních a střešních konstrukcí tak, aby při vlastním procesu čištění nedocházelo k neodbornému působení na jednotlivé prvky uvedených konstrukcí.

 

Naši pracovníci procházejí pravidelnými školeními BOZP a PO dle příslušných zákonných norem a souvisejících předpisů. Před každým nástupem na stavbu jsou pracovníci seznámeni s případnými dalšími specifickými pravidly BOZP a PO konkrétního projektu. Kontrolu dodržování BOZP provádí ve firmě a na stavbách pověřená osoba.


Služba 1

Stručný popis služby 1

Služba 2

Stručný popis služby 2